Handel

Od popytu do podaży. Od producenta do odbiorcy

Handel o zasięgu europejskim

Stale współpracujemy z krajami europejskimi, przygotowując wymianę handlową między producentami a bezpośrednimi odbiorcami towarów. Prężnie działamy w branży rolniczej, koncentrując się przede wszystkim na imporcie produktów nawozowych oraz w branży przemysłu ciężkiego, w której skupiamy się na organizowaniu logistyki i obrocie towarowym związanym z wyrobami hutniczymi.

Fotolia_81876838_Subscription_Monthly_M

 

Handel o zasięgu międzynarodowym

Dzięki współpracy z polsko-amerykańską izbą Polish-American Chamber of Commerce of Florida & the Americas nasza firma pośredniczy w wymianach handlowych między Polską, Europą i Amerykami. Stale rozszerzamy sieć powiązań biznesowych w celu kojarzenia podmiotów gotowych do współdziałania. Obecnie skupiamy się przede wszystkim na sektorach takich jak: rolnictwo, przemysł ciężki, IT, branża spożywcza i medyczna.